• ข้อมูลหมอดินอาสา 157 recent views

    เป็นระบบฐานข้อมูลสำหรับรวบรวมข้อมูลหมอดินอาสาทั่วประเทศ และเพื่อสร้างเครือข่ายของกรมฯ สนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯต่อไป
    กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน 14 มีนาคม 2566