• ข้อมูลป่าไม้ถาวร 222 recent views

    ป่าไม้ถาวร คือ พื้นที่ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2504 ให้รักษาไว้เป็นพื้นที่ป่าไม้แล้ว ต่อจากนั้นได้มีการสำรวจหาข้อมูลเกี่ยวกับดินการถือครอง...
    สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ 14 มีนาคม 2566