• ข้อมูลวิเคราะห์ดิน 228 recent views

    ฐานข้อมูลนี้แสดงข้อมูลผู้ส่ง รายงานผลวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่ ของเกษตรกร รวบรวมโดยสำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน และสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12 (กลุ่มวิเคราะห์ดิน)...
    สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 16 พฤษภาคม 2566
  • ข้อมูลบัตรดินดี 189 recent views

    ระบบนี้จัดทำขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรผู้ถือบัตรดินดี ได้แก่ ประวัติเกษตรกร ประวัติการใช้ที่ดินและการจัดการดิน คำแนะนำการจัดการดิน ผลวิเคราะห์ดิน ฯลฯ...
    สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน 14 มีนาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).